djuptryck

Tryckmetod där färgen trycks från fördjupningar i tryckplåten.