efterbild

Efterbild uppstår om man betraktar ett belyst föremål och sedan vänder bort blicken. Efterbilden är en negativ bild eller i komplementfärgen.