entartete kunst

Urartad konst. Nazisternas beteckning på modern konst, främst de tyska expressionisterna.