epigon

Osjälvständig konstnär eller efterföljare.