provtryck, épreuve d’artiste

Konstnärens provtryck.  Ett grafiskt blad kan t.ex ha en upplaga på 200 ex. samt ett antal provtryck utöver upplagan. De numreras normalt inte och brukar anges med provtryck, Pt eller någon av de internationella beteckningarna:
engelska, artist proof = a.p.
franska, epreuve d’artiste = e.a.
italienska, prova d’artista = p.a

Utöver provtryck och upplagan kan det finnas blad som inte skall försäljas utan behålls av konstnären. Det kan handla om ca 10-15% av grundupplagan och dessa blad numreras med den franska beteckningen HC, (Hors Commerce = utom försäljning).

franska, hors commerce = h.c.