gräng

Ytstruktur hos bottenmaterialet som tex dukens gräng eller akvarellpapperets struktur.