ikon

Kultbild i bysantinsk eller österländsk konsttradition av Kristus, Maria eller ett helgon. Kan också vara en företeelse som har stort värde som samlande symbol.