improviserad

Infall eller konstnärlig aktivitet utan förberedelse.