informell konst

Konstriktning efter andra världskriget som använder slumpartade effekter samtidigt med medveten bildkomposition. Viktiga företrädare är Fautrier, Wols och Michaux.