kavalett

Vridbar platta som en skulptör placerar sitt verk på under tiden han arbetar med det.