klärobskyr

Ljusdunkelmåleri med utsuddade konturer och transparenta skuggor med halvmörka och starkt belysta partier.