konceptkonst

Konstriktning från 1960-talet som också kan kallas begreppskonst eller idékonst.