komposition

Konstverkets uppbyggnad och delarnas förhållande till helheten. Kan även ibland användas som benämning på en konstskapelse.