l’art pour l’art

Konst för konstens egen skull. En uppfattning att konstverk skall bedömas endast efter sitt rent konstnärliga värde.