kubism

Abstrakt geometrisk konstriktning som uppstod i Paris på 1910-talet med Picasso, Braque och Juan Gris som företrädare.