lasur

Ett tunt laserande inte helt täckande färgskikt.