nyttokonst

Konst förenad med en praktisk nytta eller syfte.