opkonst

Optisk konst. En konstriktning från 1950 och 1960 talen. Konstnärer som arbetat med detta är bl.a. Vasarely och i en mer utvecklad form även Bridget Riley.