opkonst

Opkonst är övervägande icke-föreställande och har utgångspunkter i den geometriska nonfigurativa konsten. Arbetar med optiska illusionseffekter eller synvillor.