referens

Inom konsten hänvisning till visst verk, konstnär eller vetenskapligt arbete.