relief

Bild eller mönster som skapats genom upphöjningar i en slät yta.