repoussoir

Ett föremål eller person eller dyl som sätts in i en bild i förgrunden för att skapa djupverkan. (repoussoir = tillbakaryckare)