retrospektiv

En tillbakablickande utställning med verk av en konstnär från en längre tidsperiod.