schattera

När man skuggar tex. i en teckning genom streck.