sickativ

Torkmedel som påskyndar torkförloppet hos oljefärger och lacker genom att fungera som katalysator. Används numera sällan eftersom det kan påverka färgen negativt genom att få den att mörkna. Kan ersättas med alkydmedier eller andra mer moderna produkter.