gesso

Grundfärg från början tillverkad av gips, krita och lim. Idag används termen mer allmänt om grundfärg t.ex. akrylbaserade grundmålningsfärger.