skiss

En snabb teckning, utkast eller studie där man bestämmer grunddragen i en t.ex. en målning.