skraffering

En målar- eller teckningsteknik där man genom korta och parallella streck skapar volymer.