spontanism

Beteckning för konst som utnyttjar slump och spontana ingivelser för skapandet t.ex. att spruta eller hälla färg på målarduken.