alla prima

Italienska för målning i ett sammanhängande skikt utan förberedande undermålning. Även  a la prima. Se även skiktmåleri.