tempera

En färg där bindemedlet är en emulsion (uppslamning) av ägg, olja och vatten blandat med pigment = äggoljetempera.
Kaseintempera är en mager tempera utan olja där limmet är kasein som man tillverkar av mjölk. Äggtempera gör man av ett ägg, antingen bara gulan eller också gulan och vitan + pigment.