träsnitt

En tryckmetod där man har framställt ett tryckoriginal genom att bearbeta en träskiva. Om man arbetar i ändträ så kallas det xylografi.