undermålning

Det första förberedande färgskiktet på en målning. Grundmålning.