abstrakt konst

Synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst. Benämning på konstriktningar där konstverket inte är en avbildning. Se även konkret konst.

Abstrakt konst är en konstnärlig rörelse som fokuserar på former, färger, linjer och komposition utan att representera någon specifik föremålslig verklighet. Istället för att avbilda konkreta objekt eller scener, utforskar abstrakt konst konstnärens känslor, tankar och idéer genom icke-föreställande uttryck. Det kan innefatta allt från geometriska former och linjer till mer organiska och expressiva penseldrag. Abstrakt konst ger betraktaren friheten att tolka och uppleva konstverket på ett personligt sätt, vilket gör det till en mycket subjektiv och mångtydig konstform. Bland de kända företrädarna för abstrakt konst finns Wassily Kandinsky, Piet Mondrian och Kazimir Malevich. Genom historien har abstrakt konst varit en källa till kontrovers och debatt, men den har också haft en betydande inverkan på den moderna konstvärlden och fortsätter att inspirera konstnärer och betraktare runt om i världen.