konkret konst

När konstnärer ser sin konst som resultatet av ett konkretiseringsarbete – en nyskapad verklighet. Dessa konstnärer föredrar termen konkret konst och inte abstrakt konst. Se abstrakt konst.

Konkret konst är en konstnärlig rörelse som uppstod under 1900-talets första hälft, främst i Europa. Den betonar geometriska former, ren färg och abstrakt komposition utan att referera till någon yttre verklighet. Till skillnad från abstrakt konst, som fokuserar på att uttrycka känslor och idéer, är konkret konst mer inriktad på ren visuell upplevelse och undersökning av form och färg i sig själva. Konkret konst är ofta karakteriserad av strikta geometriska former, precisionsmåleri och en strävan efter renhet och enkelhet. Ledande konstnärer inom den konkreta konsten inkluderar Piet Mondrian, Theo van Doesburg och Max Bill. Rörelsen har haft en betydande inverkan på den moderna konstens utveckling och fortsätter att inspirera konstnärer runt om i världen.