automatism

Att skapa konst utan vilja eller förnuft, ofta använt av surrealisterna.