balsamterpentin

Terpentin av hög kvalitet och kallas ibland även vegetabilisk terpentin i motsats till mineralterpentin (lacknafta). Se även terpentin.