barocken

Stilriktning under 1600-1700 talen mellan renässansen och rokokon. Präglas av svällande former.