camera obscura

Ett mörkt rum eller låda som försetts med ett litet hål så att ljusets strålar skapar en spegelvänd bild av motivet. Camera obscura är känt från antiken och har använts av konstnärer genom alla tider. Från 1600-talet försågs lådan med en lins.