fauvism

Fransk konstriktning inom exressionismen som kännetecknas av dekorativ ytmässighet, rena färger och rytm. Av franska fauves = vilddjur.