figurativ konst

Föreställande konst i motsats till nonfigurativ konst.