fluxus

Konstriktning från 1960-talet som är oppositionell mot den  seriösa  konsten och dess institutioner.