klassicism

Konststil som har som ideal den antika grekiska och romerska konsten.