komplementfärger

Färger som vid blandning ger neutralt grått. Färger som står på motsatt sida i en färgcirkel.