kroki

Figurteckning i studiesyfte. Av franska croquis = skiss, utkast.