primärfärger

Färg som inte kan blandas av andra färger – dvs. blått, rött och gult.