sekundärfärger

Färger som blandas av två primärfärger som t.ex. rött + gult = orange.