reproduktion

Återgivning av ett original, målning eller teckning.