schablon

Form av trä, plast, papper, metall e.dyl. som fungerar som mall eller mönster för massproduktion av en viss bild eller ett visst mönster på t.ex. keramik eller tyg. I överförd betydelse också rutinmässigt förfarande, förenklad föreställning.