signatur

Konstnärens namn eller namnförkortning på konstverket.